Giá và chất lượng vận tải đang cản trở nền kinh tế

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chi phí cho vận tải ở VN không quá cao so với khu vực, song chi phí logistics lại quá lớn và chất lượng dịch vụ thiếu độ tin cậy.

Read more...

Thủ tướng yêu cầu giảm 50% thời gian thông quan hàng hóa

“Phấn đấu đến cuối năm 2014 giảm 50% thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu so với hiện nay và giảm số lượng giấy tờ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; công khai các chỉ số thông quan”.

Read more...