Invitation of shareholders attending 2015 Extraordinary General Assembly of Shareholder 2015

 

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mới Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phẩn Vân tài và Dịch vụ Hàng Hải. Chi tiết như sau:

Thời gian: 10 giờ, ngày 26 tháng 07 năm 2015

Địa điểm: Nhà hàng C-Hội Trường Thống Nhất - Dinh Độc Lập, 108 Nguyễn Du, Q.1, HCM

Tài liệu đại hội:

+ Tờ Trình Dự Thảo Điều Lệ (Download tại đây)

+ Dự Thảo Điều Lệ (Download tại đây)